Nieuwbouw visie ICV 2010 en kernwaarden

Nu de nieuwbouw werkgroepen aan de gang zijn met verschillende onderwerpen en onze processen uitgewerkt worden, hebben we de oorspronkelijke visie zoals die al geformuleerd was in 2010 weer tevoorschijn gehaald – zie eerste bijlage. Deze visie is het uitgangspunt geweest bij het ontwerp van de Intensive Care; oftewel staat aan de basis van de manier waarop de Intensive Care afdelingen nu zijn en worden gebouwd.

Op grond van deze visie zijn een aantal waarden geformuleerd, eigenschappen waar elk proces in de nieuwbouw aan zou moeten voldoen – zie tweede bijlage. Deze proces kwaliteiten (of hoe we ze ook noemen) kunnen de werkgroepen gebruiken als toetsing en inspiratie voor de nieuwe manier van werken.