ICP – Intracranial Pressure of Intracraniële druk monitoring

In de grafiek is het percentage patiënten weergegeven waarbij het gedurende de gehele intracraniële druk monitoring periode gelukt is conform protocol de therapie te escaleren bij een intracraniële drukverhoging > 20mm Hg gedurende 30 minuten of langer (NB zonder externe prikkel).

De ICP (Intracranial Pressure of Intracraniële druk) wordt bij patiënten met ernstig schedel-hersenletsel gemeten op de ICU. Voor de optimale ICP behandeling wordt het ICP protocol gevolgd. Hierbij is het streefdoel in principe ICP <20 mm Hg (en CPP altijd >50 mm Hg). Er wordt gestart met escalatie van de therapie intensiteit bij ICP verhoging > 20 mmHg gedurende >15-30 min zonder duidelijke externe prikkels zoals pijn, uitzuigen, persen etc. Voor deze indicator is het van belang dat conform protocol de behandel intensiteit wordt geëscaleerd indien ICP >20 mmHg, > 30 min.

Deze indicator betreft een door de Intensive Care van het Erasmus MC ontwikkelde indicator. Het achterliggende doel is om te detecteren of volgens protocol de behandelintensiteit wordt geëscaleerd en vervolgens met betekenisvolle informatie de kwaliteit van de patiëntenzorg bij neurotrauma patiënten te optimaliseren.

Teller: Aantal patiënten met één of meer malen een intracraniële drukverhoging > 20mm Hg gedurende 30 minuten of langer (NB zonder externe prikkel) waarbij conform protocol de therapie is geëscaleerd.

Noemer: Aantal neurotrauma patiënten (N) met ICP meter.

Exclusie: patiënt met extreem hoge ICP’s bij opname die snel overlijdt wegens onbehandelbare ICP’s en infauste prognose

Het ICP protocol is hier te vinden.

Overige indicatoren