Lijnsepsis is een in de praktijk veel gebruikte term die staat voor een infectie van een intravasculaire katheter.

(Lijn)sepsis is een acute levensbedreigende aandoening, die onmiddellijk ingrijpen vereist. Lijnsepsis verhoogt de morbiditeit, aanzienlijk. De kans om aan lijnsepsis te overlijden, is sterk afhankelijk van het onderliggend lijden van de patiënt, de veroorzakende micro organismen en de ingestelde (antibiotica)behandeling. Uit een grote internationale studie is gebleken dat door toepassing van interventies ter voorkoming van lijnsepsis, het gemiddeld aantal gevallen van lijnsepsis per 1000 katheterdagen is gedaald van 7,7 naar 1,4.

Het protocol en de interventies ter voorkoming van lijnsepsis zijn hier te vinden.

We spreken van een lijnensepsis als:

  • er een gerede verdenking is op sepsis, op grond van toename van klinische symptomen of stijging infectieparameters
  • er geen infectiebron elders in het lichaam is voor sepsis (met zelfde micro organisme)
  • de sepsis/positieve bloedkweek gerelateerd is aan de CVC (dus geen arterielijn of andersoortig intravasculair device)
  • de CVC in situ was binnen 48 uur voor het ontstaan van de sepsis (dus niet er na)
  • de lijntip en bloedkweken bij voorkeur gelijktijdig, maar niet langer dan 24 van elkaar afgenomen zijn
  • de bloedkweek NIET uit de CVC afkomstig is maar uit de arterielijn.

(bron: DEFINITIES Lijnsepsis, Module incidentie surveillance Lijnsepsis, PREZIES – versie: 2016)

De norm die we hanteren:

Excellent: < 3 lijnsepsis per 1000 katheterdagen

Acceptabel: < 5 lijnsepsis per 1000 katheterdagen

Onvoldoende: > 5 lijnsepsis per 1000 katheterdagen

Elk kwartaal wordt hier een nieuwe update gegeven van het aantal lijnsepsis per 1000 katheterdagen.