Aangepast beleid thema nierinsufficiëntie

Er is een aangepast prehydratieprotocol op het intranet van het Erasmus MC geplaatst  (Jodiumhoudende constrastmiddelen, preventive van contrastnefropathie bij gebruik) ter voorkoming van contrastnefropathie. Deze is naar aanleiding van recente internationale literatuur aangepast.

Deze aanpassing betekent een versoepeling van de indicatie voor prehydratie voor intravasculaire toediening van jodiumhoudend contrastmiddel & een aanpassing van het hydratieprotocol bij volwassen patiënten.  De aanvrager/aanvragende afdeling blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de prehydratie een uur voor het onderzoek/interventie met jodiumhoudend contrast.

Let wel:  Raadpleeg KMS voor het volledige protocol
• Bijv. ook over beleid bij niertransplantatiepatiënten, dialysepatiënten en metformine gebruik!
Zie voor meer informatie de bijgesloten Kernboodschap.