Antistolling bij COVID-19

Antistolling bij COVID-19

Versie 2 oktober 2020

 

Alle COVID-19 patiënten:

 • 2dd 5700ie Nadroparine SC (06.00 en 18.00 uur)
 • 2x per week Anti-Xa spiegel meting -> om 22.00 uur (4 uur na toediening)
  • Bij Anti-Xa >0.7 IU/ml: verlaag dosering i.o.m. IC apotheker (tussen 8-17u i.v.m. aanwezigheid).
  • Bij deze profylactische dosering meten we de Anti-Xa niet om de effectiviteit aan te tonen
  • Bij nierinsufficiëntie (eGFR <30): Altijd 1e gift de 5700 ie. Overige doseringen in overleg met ziekenhuisapotheker

 

Bij patiënten met indicatie voor therapeutische antistolling

 • Heparine IV (bolus en start pomp op basis van gewicht, zie tabel)
 • Voor start pomp een moet een uitgangs APTT bekend zijn

 • 6 uur na start of aanpassing dosering: APTT en Anti-Xa controle
  •  Streef Anti-Xa: 0.3-0.7 IU/ml, Anti-Xa is leidend
  • Streef trombocyten getal >40 x10.9/L
  • Indien Anti-Xa in range maar APTT >100s: Overleg met stollingstelefoon.
 • Bij sterk afwijkend klinisch beeld (bv onvoldoende effect alteplase bij longembolieën, toename trombose onder therapeutische antistolling) : Overleg stollingstelefoon

NB:
APTT is vaak laag bij COVID door een hoog factor VIII. Door APTT en Anti-Xa meten kunnen we leren of er mogelijk een andere relatie is tussen APTT, Anti-Xa en heparine-dosis. M.n in de gaten houden of APTT  niet doorschiet.

Stollingstelefoon

 • Overdag tel. 30285
 • Diensturen: dd hematoloog stolling via telefoniste
  • Overleg o.a. bij doorgeschoten APTT, sterk afwijkend klinisch beeld

Nota bene

 • Geen indicatie voor ROTEM onderzoek ter evaluatie effectiviteit therapeutische antistolling
 • Bij profylactische doseringen nadroparine mogen trombocyten aggregatie remmers doorgebruikt worden
 • A priori geen maximale dosering heparine IV
 • Argatoban blijft gereserveerd voor patiënten met bewezen HIT
 • Ook te letten op het ruim op tijd stoppen van heparine of nadroparine wegens het optreden van bloedingen.
 • Bij overplaatsing naar afdeling wordt Nadroparine voorgeschreven volgens ‘Leidraad Klinisch Beleid (SARS-CoV-2 / COVID-19)’ te vinden op KMS.