Centraal Veneuze Catheter

Penvoerder: Joachim Weigel 2013

Algemeen

Verantwoordelijkheid en supervisie
-Intensivist of fellow superviseert en is verantwoordelijk
-Elke in te brengen CVC wordt overlegd met de supervisor
-Zelfstandig CVCs inbrengen indien tenminste 3x eerder dezelfde catheter (CVC, CVVH, Swan-Ganz etc) als dezelfde lokatie (jugularis, subclavia, femoralis).
-Anders inbrengen onder directe supervisie.

Indicatie
-Geen perifere intraveneuze toegangsweg mogelijk
-Hemodynamische monitoring (zie protocol Hemodynamiek)
-Medicatie die centraal toegediend moet worden (zie Handboek Parenteralia)
-Parenterale voeding
-Nierfunctie vervangende therapie (zie verder voor overzicht catheters met lokatie)
-Transveneuze pacing

Lokatie
Hoewel recente studies laten zien dat er geen verschil is tussen verschillende locaties, gaat de VMS bundel Lijnsepsis er nog van uit dat het infectierisico in de v. femoralis hoger is dan in de vv. jugularis en subclavia. Daarnaast is een inschatting van de vullingsstatus met behulp van centraal veneuze saturatie (SvO2) essentieel voor vrijwel alle IC patienten. Derhalve heeft plaatsen van een CVC in de v. femoralis NOOIT de voorkeur, tenzij in geval van: acute noodzaak (reanimatie), CVVH, hoog bloedingsrisico, zeer slechte pulmonale toestand of reeds catheter elders.
Dus CVC:
-in principe niet in de v. femoralis
-voor CVVH bij voorkeur in v. femoralis of v. jugularis rechts
-bij hoog bloedingsrisico: v. jugularis of v. femoralis
-bij ernstig enkelzijdig longfalen of pneumothorax: plaatsing aan de aangedane zijde

Instructie video’s
Echografie (op deze site)
-New England Journal of Medicine > Articles and Multimedia > Videos in Clinical Medicine

Capture

Hygiëne

Kamer:
-deur is gesloten
-lijnenkar staat op de gang

Degene die de catheter inbrengt of direct assisteert:
– wast de handen volgens het protocol “chirurgische handen desinfectie”
-draagt een steriele jas
-steriele handschoenen
-mond/neusmasker en operatiemuts

Andere aanwezigen (omloop):
-draagt schoon schort
-mond/neusmasker en operatiemuts

De patiënt:
– Bij sterke haargroei ontharen met crème, tondeuse of clipper, niet met een scheermes.
-Desinfectie van de huid met chloorhexidine, aan de lucht laten drogen.
-De patiënt steriel afdekken voor tenminste 80%, inclusief hoofd en haren bij een lijn in v. jugularis of v. subclavia.
-Na inbrengen de huid opnieuw desinfecteren en na drogen afplakken met afplakfolie.

Wisselen over een voerdraad:
-als inbrengen op een nieuwe plaats als erg risicovol wordt ingeschat.
-de tip van de verwijderde cathteter wordt ingestuurd voor kweek, als deze positief uitvalt wordt alsnog een catheter op een nieuwe plaats ingebracht.
Na het verwijderen van de oude catheter:
– wordt de huid/insteekopening opnieuw gedesinfecteerd.
-handen worden opnieuw gedesinfecteerd en schone steriele handschoenen aangedaan.
-een nieuwe afdekdoek wordt gebruikt.

Arterielijn:
-wordt met steriele handschoenen ingebracht
-bij gebruik van Seldinger techniek (voerdraad) worden dezelfde maatregelen genomen als bij inbrengen van CVC

Zie ook:
www.vmszorg.nl – Voorkomen van lijnsepsis

KIS Erasmus MC:
-Algemene Voorzorgsmaatregelen Infectiepreventie
-Intravasale catheters, inbrengen en verzorgen
-Reiniging, desinfectie en sterilisatie

Procedure

-Alle CVCs worden bij voorkeur echo-geleid ingebracht (zie elders op deze site).
-BIj gestoorde stolling overleg met supervisor over lokatie en correctie stolling.
-Continue bewaking (ECG en SpO2).
-Na 3 prikpogingen zonder succes overleg met supervisor (CVC in bovenlichaam nooit aan beide zijden proberen ivm risico op dubbelzijdige pneumothorax).
-CVC inbrengen over gehele lengte en beiderzijds vasthechten aan de huid.
-CVC mag direct gebruikt worden na inbrengen.
-Dagelijkse controle van alle lumina. Indien één lumen verstopt is, dient de CVC vervangen te worden.

Na afloop:
-Documentatie in Elpado (naam arts, indicatie en evt. complicaties).
-PDMS Lijnbundel openen en invullen (door verpleegkundige).
-Controle thoraxfoto binnen 1 tot 6 uur na plaatsing.
-Dagelijkse controle van de insteekopening.
-Dagelijkse controle van de indicatie.

Verdenking catheter gerelateerde infectie

-Denk aan een catheter gerelateerde infectie bij verhoogde infectieparameters en/of positieve bloedkweken zonder andere aannemelijke oorzaak.
-Routinematig wisselen van CVC ter preventie van catheter gerelateerde infectie is NIET geindiceerd.
-Bij verdenking catheter gerelateerde infectie worden ALLE lijnen gewisseld (incl bijbehorende systemen of CVVH filter).
-Nieuwe CVC wordt op een andere plaats ingebracht (overweeg zo mogelijk een “cathetervrij” interval van 24 uur).
-Van alle verwijderde lijnen wordt de tip gekweekt en er worden vervolg bloedkweken afgenomen.
-Indien de CVC niet onder optimaal hygienische omstandigheden is ingebracht (bijv reanimatie), wordt deze binnen 24 uur vervangen.

Referenties

1. Lamperti M et al. International evidence-based recommendations on ultrasound-guided vascular access. Intensive Care Med 2012; 38: 1105-1117
2. Marik PE et al. The risk of catheter-related bloodstream infection with femoral venous catheters as compared to subclavian and internal jugular venous catheters: A systematic review of the literature and meta-analysis. Crit Care Med 2012; 40 (8): 2479-2485
3. Lipshutz A et al. Central venous catheters: follow the evidence, not the guidelines. Crit Care Med 2012; 40 (8): 2528-2529
4. Rijnders BJ. Watchful waiting versus immediate catheter removal in ICU patients with suspected catheter-related infection: a randomized trial. Intensive Care Med 2004; 30:1073-1080.
5. Yacopetti N et al. Preventing contamination at time of central venous catheter insertion: a literature review and recommendations for clinical practice. J Clin Nurs 2013; 22 (5-6): 611-20
6. Lennon M et al. Procedural complications of central venous catheter insertion. Minerva Anestesiol 2012; 78: 1234-40
7. Moureau N et al. Evidence-based consensus on the insertion of central venous access devices: definition of minimal requirements for training. Br J Anaest 2013; 110 (3): 347-56

© 2013 JVB