Citraat antistolling bij CVVH

Penvoerders: Hilde de Geus

Algemeen

Indicatie:
Citraat is eerste keus voor antistolling van het CVVH systeem, wordt besloten in overleg met de nefroloog.

Contra-indicaties:
Leverinsufficientie: gestoorde synthesefunctie.

Complicaties
· Metabole acidose
· Metabole alkalose
· Systemische hypocalciemie

Wees vooral alert op het optreden van de metabole acidose door citraat intoxicatie; ook een daling van de pH kan hier al op wijzen. Pas aan de hand van onderstaand schema de instellingen aan en overleg zo nodig met de nefroloog. Vergeet niet dat bij stoppen van citraat de substitutievloeistof Bicarbonaat moet bevatten!

Capture

© 2012 JVB