Diagnostiek superinfecties

Diagnostiek superinfecties COVID-19


We gebruiken procalcitonine als marker voor bacteriële superinfecties, gegeven dat CRP en leukocyten erg hoog zijn in deze patiëntenpopulatie.


Acties bij PCT waarde bij COVID-19 patiënten na opname, AB = antibiotica

  • Denk ook aan schimmelinfecties.
  • PCT kan vals verlaagd zijn bij nierfunctie vervangende therapie, klinisch beeld is hierbij leidend.