Fysiotherapie

Penvoerders: M. van der Jagt, Z Troglic

Fysiotherapie en vroege mobilisatie op de IC

Als onderdeel van het Integraal delirium management protocol – Delirium preventie

1) Uitgangspunten
•Er is bewezen dat het vroeg mobiliseren en activeren van de IC patiënten effectief zijn bij het beperken van de negatieve gevolgen van bedrust, inactiviteit en “critical illness”.
•Vroeg mobiliseren is veilig!
•Positieve uitkomsten van vroeg mobiliseren zijn:
– Preventie en vermindering van complicaties van spierzwakte
– Beter en sneller ontwennen van de beademing / kortere beademingsduur
– Minder delirium tijdens de IC opname
– Verkorting van de IC en ziekenhuis opname duur
– Beter fysiek en sociaal functioneren na de IC/ziekenhuis opname (op lange termijn)
– Vroeg mobiliseren is kostenbesparend.
•Fysiotherapeutische behandeling is ingebed en speelt een belangrijk rol in het multidisciplinaire behandelteam op de ICV (voor het proces en taken zie flowchart hieronder).
•Fysiotherapeutische behandeling is gebaseerd op de “Evidence Statement voor fysiotherapie op de Intensive Care”* (Voor meer detail over diagnostisch en therapeutisch proces zie werkkaart).
•Mobiliseren wordt bij voorkeur ingebed in een dagprogramma voor elke IC patiënt.

*Link naar de Evidence statement:
https://www.amc.nl/web/file?uuid=230a13a0-9194-496f-8468-47d4c5612123&owner=3790fd5e-aafa-4c16-acbc-5dfa76a5c289

Flowchart werkproces fysiotherapie en vroege mobilisatie

Capture

© 2014 JVB