Maagretentie en Diarree

Maagretentie en diarree

Auteur: Ben van der Hoven

Versie: juni 2021

Stroomdiagram

 

Algemeen

 • Voeden via de maag is standaard voor start enterale voeding.
 • ESPEN geeft als suggestie aan dat een retentie volume van 500 ml in 6 uur geaccepteerd mag worden. Daarboven zou enterale voeding uitgesteld moeten worden(1).
 • In critically ill patiënten met maagontledigingstoornissen is erythromycine (2dd200 mg IV) het medicament van eerste keuze. Als alternatief kan metoclopramide (3dd10 mg IV) alleen of in combinatie met erythromycine worden gebruikt als prokineticum gedurende 2-4 dagen. De effectiviteit van alle prokinetica is verminderd tot een derde na 72 uur en dient na drie dagen te worden gestaakt.
 • Opmerking: erytromycine beïnvloedt via een negatief effect op het cytochroom complex, de afbraak van sommige medicamenten. Om deze reden niet voorschrijven bij te verwachten langdurig gebruik van midazolam voor sedatie.
 • Indien bij maagontledigingstoornissen geen effect gezien wordt van prokinetica, dient postpylorisch gevoed te worden dmv een duodenumsonde (aanvragen via MDL).
 • In patiënten met een hoog risico voor aspiratie kan postpylorisch, bij voorkeur jejunaal gevoed worden.
 • Indien enterale voeding gedurende enige tijd niet mogelijk is, overwegen binnen 3-7 dagen (aanvullend) TPV te starten, vraag hiervoor advies diëtetiek.

 

Diarree

 • Ontlasting >350 gram per dag kan duiden op malabsorptie(2). Graag aandacht voor aanhoudend meer ontlasting en mogelijke oorzaken. Zo nodig laxantia aanpassen/staken.
 • In geval van persisterende diarree met risico voor het ontwikkelen van huiddefecten/decubitus kan Banatrol® (3d1 sachet, gedurende max 5 dagen) worden toegediend, in tegenstelling tot loperamide óók bij vastgestelde Clostridium als oorzaak. Dit middel is niet getest bij high output stoma’s. In dat geval is te overwegen om bijvoorbeeld elementaire voeding (Peptisorb of gelijkwaardig) voor te schrijven i.o.m. diëtist.
 • In geval van een high output stoma/fistel dient de teruggave van gal te worden beoordeeld op individuele basis en toegediend indien mogelijk.

 

Obstipatie

 • Ter voorkoming van obstipatie wordt (zeker bij opiaten gebruik) routinematig macrogol/electrolyten voorgeschreven (zie VMO), geef dit in eerste instantie om 18:00 uur zodat de volgende ochtend de verpleging de patiënt maar één keer hoeft te verschonen…
 • Bij onvoldoende resultaat overleg met supervisor.

 

 

Referenties

 1. Singer P, Blaser AR, Berger MM, Alhazzani W, Calder PC, Casaer MP, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2019;38(1):48-79.
 2. Wierdsma NJ, Peters JH, Weijs PJ, Keur MB, Girbes AR, van Bodegraven AA, et al. Malabsorption and nutritional balance in the ICU: fecal weight as a biomarker: a prospective observational pilot study. Crit Care. 2011;15(6):R264.