Ondersteunende behandeling

Ondersteunende behandeling COVID-19

Laatste wijziging: 3 feb 2021

Dit is een voorlopig protocol in afwachting definitieve resultaten REMAP-CAP studie

 

De ondersteunende behandeling van COVID-19 wijkt op enkele aspecten af van onze standaard protocollen. Deze worden in dit document weergegeven.

Zie EMC-breed beleid het protocol: Medicamenteuze Behandelopties COVID-19 ErasmusMC:  https://erasmusmc.adult.swabid.nl/nl/node/498872

Antibiotica / SDD

  • Bevestigde + verdenking COVID-19 infectie: Ceftriaxon 1 dd 2 gram iv (5 dagen totaal) + Ciprofloxacine 3 dd 400 mg iv.
  • Indien gedurende opname blijkt dat er geen atypische verwekkers en/of ceftriaxon ongevoelige Gram negatieven gekweekt zijn: overleg met intensivist mbt staken ciprofloxacine.
  • Bij elke patiënt starten met SDD volgens standaard protocol (met 5 dagen Ceftriaxon 1 dd 2 gr iv ipv 72 uur)

Antivirale middelen

(Mini) BAL zo spoedig mogelijk na opname verrichten ter uitsluiting superinfectie. Afhankelijk van bevindingen tijdens MDO bespreken wat te doen met de dexamethason.

Verder:

– Griep seizoen is nog niet begonnen, dus geen standaard oseltamivir. Bij bewezen Influenza start Oseltamivir 2 dd 75 mg po. Stop Oseltamivir als influenza PCR negatief.

– Geen Remdesivir bij IC patiënten. Ook geen Remdesivir bij optiflow (geldt ook voor longafdeling). Bij overplaatsing vanuit elders naar onze IC, eventueel elders gestarte Remdesivir stoppen.

 

Immuunmodulerende middelen

De behandeling met immuunmodulerende middelen (zoals dexamethason, tocilizumab en methylprednisolon) wordt in het aparte protocol Immunomodulatie ARDS bij COVID beschreven.

 

Maagontledigingsstoornissen

Gezien interactie erytromycine en midazolam en remming CYP3A4 activiteit door hyperinflammatie: geen erytromycine geven bij maagontledigingsstoornissen.

Maagretenties tweemaal > 150 ml.

  • Stap 1: Metoclopramide 4 dd 20 mg (bij NF stoornissen 4 dd 10 mg)
  • Stap 2: Duodenumsonde

 

Thromboseprofylaxe en therapeutische antistolling

Zie: Antistolling bij COVID-19

 

Vitamine suppletie

Voor vitaminesuppletie van covid positieve patienten is afgesproken:

  • Eerste 3 dagen IV cernevit en supliven eenmaal daagse toediening (via speciale VMO),
  • Daarna over op oraal multivitamine 1 tablet per dag of staken van suppletie indien patiënt goed gevoed is

Uitzondering: CVVHD; indien oraal niet mogelijk is, door met IV suppletie.

 

Voeding

  • Bij alle covid-19 IC patiënten standaard een consult diëtetiek.
  • Als standaardvoeding (vooralsnog) Advanced Protison aanhouden i.p.v Protison MF zoals nu vermeld in de instructie
  • Bij covid-19 patiënten met een verhoogd ammoniak bedachtzaam zijn op een metabool probleem. Indien onbegrepen verhoging, overwegen om metabole arts in consult te vragen die zo nodig een eiwitbeperking zal adviseren. Dietetiek zal hierop voedingadvies dan aanpassen.