Ondersteunende behandeling

Ondersteunende behandeling COVID-19

Laatste wijziging: 12 mei 2020

 

De ondersteunende behandeling van COVID-19 wijkt op enkele aspecten af van onze standaard protocollen. Deze worden in dit document weergegeven.

 

Antibiotica / SDD

  • Bevestigde + verdenking COVID-19 infectie: Ceftriaxon 1 dd 2 gram iv (5 dagen totaal) + Ciprofloxacine 3 dd 400 mg iv.
  • Indien gedurende opname blijkt dat er geen atypische verwekkers en/of ceftriaxon ongevoelige Gram negatieven gekweekt zijn: overleg met intensivist mbt staken ciprofloxacine.
  • Bij elke patiënt starten met SDD volgens standaard protocol (met 5 dagen Ceftriaxon 1 dd 2 gr iv ipv 72 uur)

Antivirale en immuunmodulerende middelen

Vanwege het gebrekkige bewijs voor behandeling met Chloroquine, antivirale middelen (Remdesivir, Kaletra) en Azytromycine als immuunmodulatoir middel enerzijds, en de mogelijke interacties van deze middelen met veel gebruikte middelen op IC anderzijds, is ervoor gekozen deze middelen op IC niet te gebruiken. Bij overplaatsing van een verpleegafdeling dienen deze middelen gestaakt te worden.

 

Maagontledigingsstoornissen

Gezien interactie erytromycine en midazolam en remming CYP3A4 activiteit door hyperinflammatie: geen erytromycine geven bij maagontledigingsstoornissen.

Maagretenties tweemaal > 150 ml.

  • Stap 1: Metoclopramide 4 dd 20 mg (bij NF stoornissen 4 dd 10 mg)
  • Stap 2: Duodenumsonde

 

Thromboseprofylaxe en therapeutische antistolling

Zie: Antistolling bij COVID-19

 

Vitamine suppletie

Voor vitaminesuppletie van covid positieve patienten is afgesproken:

  • Eerste 3 dagen IV cernevit en supliven eenmaal daagse toediening (via speciale VMO),
  • Daarna over op oraal multivitamine 1 tablet per dag of staken van suppletie indien patiënt goed gevoed is

Uitzondering: CVVHD; indien oraal niet mogelijk is, door met IV suppletie.

 

Voeding

  • Bij alle covid-19 IC patiënten standaard een consult diëtetiek.
  • Als standaardvoeding (vooralsnog) Advanced Protison aanhouden i.p.v Protison MF zoals nu vermeld in de instructie
  • Bij covid-19 patiënten met een verhoogd ammoniak bedachtzaam zijn op een metabool probleem. Indien onbegrepen verhoging, overwegen om metabole arts in consult te vragen die zo nodig een eiwitbeperking zal adviseren. Dietetiek zal hierop voedingadvies dan aanpassen.