Ondersteunende behandeling

Ondersteunende behandeling COVID-19

Laatste wijziging: 16 oktober

 

De ondersteunende behandeling van COVID-19 wijkt op enkele aspecten af van onze standaard protocollen. Deze worden in dit document weergegeven.

Zie EMC-breed beleid het protocol: Medicamenteuze Behandelopties COVID-19 ErasmusMC:  https://erasmusmc.adult.swabid.nl/nl/node/498872

Antibiotica / SDD

 • Bevestigde + verdenking COVID-19 infectie: Ceftriaxon 1 dd 2 gram iv (5 dagen totaal) + Ciprofloxacine 3 dd 400 mg iv.
 • Indien gedurende opname blijkt dat er geen atypische verwekkers en/of ceftriaxon ongevoelige Gram negatieven gekweekt zijn: overleg met intensivist mbt staken ciprofloxacine.
 • Bij elke patiënt starten met SDD volgens standaard protocol (met 5 dagen Ceftriaxon 1 dd 2 gr iv ipv 72 uur)

Antivirale middelen en dexamethason

Patiënten met bewezen COVID die geïntubeerd zijn of gaan worden start: 1 dd 6 mg dexamethason i.v. gedurende 10 dagen.

Patiënt met bewezen COVID opgenomen op de IC met alleen zuurstoftherapie (waar onder optiflow), >7 dagen na eerste ziekteverschijnselen: start 1dd6 mg dexamethason i.v. gedurende 10 dagen. Er kan op basis van de kliniek overwogen worden al binnen 7 dagen te starten.

(Mini) BAL zo spoedig mogelijk na opname verrichten ter uitsluiting superinfectie. Afhankelijk van bevindingen tijdens MDO bespreken wat te doen met de dexamethason.

Verder:

– Griep seizoen is nog niet begonnen, dus geen standaard oseltamivir. Bij bewezen Influenza start Oseltamivir 2 dd 75 mg po. Stop Oseltamivir als influenza PCR negatief.

– Geen Remdesivir bij IC patiënten. Ook geen Remdesivir bij optiflow (geldt ook voor longafdeling). Bij overplaatsing vanuit elders naar onze IC, eventueel elders gestarte Remdesivir stoppen.

 

Immuunmodulerende middelen

COVID positieve patiënten met non-resolving ARDS worden op indicatie op de IC behandeld met hoge doses corticosteroïden bestaande uit 1000 mg methylprednisolon op drie achtereenvolgende dagen, meestal gevolgd door 1mg/kg prednisolon gedurende een week waarna wordt afgebouwd op geleide van kliniek.

Aanbevolen screening voor start methylprednisolon

 1. Screening op Strongyloides stercoralis middels serologie indien de patiënt ooit buiten Europa geweest is. Indien in de laatste 6 maanden buiten Europa geweest, ook PCR op faeces.
 • bij positieve serologie profylactisch behandelen (bij voorkeur) voordat methylprednisolon gestart wordt (Ivermectine 0.2mg/kg 1dd 2 dagen)
 • Serologische testen op strongyloides worden eenmaal per week uitgevoerd, derhalve patiënten die (mogelijk) immuunsuppressie gaan ontvangen tijdig screenen.
 1. Screening op TB middels quantiferon -> consulent Infectieziekten adviseert IC of pt. in aanmerking komt voor LTBI screening
 • Voor consulent infectieziekten: start met vragenlijst https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/tbc-screening_immuunsuppressiva/risico-inventarisatie_op_latente_tbc-infectie.html. Voor algemene landenlijst zie

https://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/

 1. Screening op hepatitis B middels serologie (HBsAg en antiHBc), alle patiënten

Aanbevolen profylaxe bij start methylprednisolon: PJP profylaxe middels cotrimoxazol 480 mg 1 dd

Maagontledigingsstoornissen

Gezien interactie erytromycine en midazolam en remming CYP3A4 activiteit door hyperinflammatie: geen erytromycine geven bij maagontledigingsstoornissen.

Maagretenties tweemaal > 150 ml.

 • Stap 1: Metoclopramide 4 dd 20 mg (bij NF stoornissen 4 dd 10 mg)
 • Stap 2: Duodenumsonde

 

Thromboseprofylaxe en therapeutische antistolling

Zie: Antistolling bij COVID-19

 

Vitamine suppletie

Voor vitaminesuppletie van covid positieve patienten is afgesproken:

 • Eerste 3 dagen IV cernevit en supliven eenmaal daagse toediening (via speciale VMO),
 • Daarna over op oraal multivitamine 1 tablet per dag of staken van suppletie indien patiënt goed gevoed is

Uitzondering: CVVHD; indien oraal niet mogelijk is, door met IV suppletie.

 

Voeding

 • Bij alle covid-19 IC patiënten standaard een consult diëtetiek.
 • Als standaardvoeding (vooralsnog) Advanced Protison aanhouden i.p.v Protison MF zoals nu vermeld in de instructie
 • Bij covid-19 patiënten met een verhoogd ammoniak bedachtzaam zijn op een metabool probleem. Indien onbegrepen verhoging, overwegen om metabole arts in consult te vragen die zo nodig een eiwitbeperking zal adviseren. Dietetiek zal hierop voedingadvies dan aanpassen.