Ontruiming IC en opbouw elders

Penvoerder: Jan Bakker

Hygiëne

Kweken:
-Neem in geval van ontruimen n.a.v. een micro-organisme zo snel mogelijk inventarisatiekweken af bij elke patiënt van de unit.
-Het duurt minimaal 3 maar meestal 4-5 dagen voor dat de uitslag van de kweken bekent zijn.

Afdeling ontruimen/sluiten

Afdeling sluiten voor bezoek:
-Sluit de afdeling volgens het MRSA-protocol (dus voor betreden van de afdeling hygiënemaatregelen treffen). Accountmanager FB heeft standaard gevulde kar en aanplakbiljetten.
-Stel voor medewerkers contact of strikte isolatie protocol in (op basis van advies Microbioloog).
-Spoedbestelling isolatiemateriaal.
-Voorkom onnodige bewegingen op de afdeling, ontruim dus kantoren (Van Dijk verhuizers, via de servicedesk).
-Communiceer intern (en dus ook extern) over de sluiting, zodat ondersteunende diensten de afdeling niet oplopen (via intranet, Facilitair Bedrijf en de Servicedesk).

Informeren betrokkenen (besluitvorming in Outbreak Management Team):
-Patiënten en familieleden à via informatiebrieven
-Medewerkers à mondeling en via nieuwsbrief per mail
-Andere afdelingen Erasmus MC à intranet en per brief
-Inspectie voor de Gezondheidszorg à via Raad van Bestuur

Schoonmaken
-Alle boxen worden gereinigd, gechloord en gereinigd, alvorens ze – indien nodig – gegast worden met H202 (waterstofperoxide).
-Schoonmaakdienst kan ingezet worden voor extra schoonmaak, rekening komt ten laste van de unit.

Indien de unit uitgegast wordt met H202:
-Kosten gassen H2O2; 56,- voorrijkosten, 158,- per uur.
-Brandmelders moeten uit; via BHV regelen.
-Incontinentiemateriaal uit voorraadkasten verwijderen.

Afsluiten ontruimde IC unit:
-Bestel tijdig hangslot met ketting om unit af te sluiten (of d.m.v. magneetsloten)
-Telefoons doorschakelen naar alternatieve IC
-Post laten doorsturen
-Bloedgas analyse apparaat: doorgeven dat onderhoud tijdelijk niet hoeft en afsluiten apparaat

Alternatieve locatie

Zoeken naar alternatieve IC-locatie:
-Andere IC units (ICV-3, IC-V1; personeel moet meegeleverd worden)
-Niet beademde bedden CCU (6 bedden, niet beademd. Aangewezen als nood IC)
-High Care Thoraxchirurgie (4 bedden, redelijk ingericht als IC);

Overplaatsen patiënten via de isolatiekamers op andere afdelingen:
-Centrale rol voor medisch coördinatoren: contact met verwijzers dat hun patiënt via isolatieafdeling wordt overgeplaatst, op die locatie visite wordt gelopen en dat een bed op de gewone verpleegafdeling wordt gegarandeerd.
-CIVdienst moet 1x per dienst langslopen bij overgeplaatste patiënt.

Isolatiemogelijkheden op andere afdelingen:
-5 Noord; 4 isolatiekamers
-Longziekten; 2 isolatiekamers
-9 Noord; hele unit isolatiekamers (niet bemand)

IC op andere locatie starten:
-Bewegwijzering naar alternatieve IC’s voor medewerkers en familie
-Informeren receptie en vrijwilligers
-Afspreken locatie voor indeling personeel over alternatieve IC’s
-ZIS-bevoegdheden uitbreiden voor alternatieve locaties
-Lab bellen voor afnemen bloedgassen astrupps
-Noodlijsten PDMS
-Medicatie en disposable materialen bestellen en elders laten bezorgen
-Apparatuur na reiniging merken en eventueel meenemen
-Voeding op alternatieve locatie laten bezorgen
-Beddenmagazijn inlichten
-Onderzoek mogelijkheden om voorraad andere afdeling te gebruiken (doorbelasten)
-Beademingstoestellen kunnen eventueel bij de verkoever worden geleend
-Drukventielen voor de beademing meenemen (liggen in de noodkast)
-Afval en besmetmateriaaltonnen elders laten afvoeren.

Checklist toebehoren
De patiënten plaats moet volledig ingericht worden voor de opvang van de IC-patiënt.
In ieder geval moet aanwezig zijn:
-Bewakingsmonitor
-5-lead ECG blok en stekker
-Transducerblok
-Monitorkabel
-O2 saturatie meter
-CO2 blok
-Waterpas
-Beademingsmachine en beademingsslang
-Infuuspomp ( 2 stuks)
-Spuitenpomp ( 3 stuks)
-Voedingspomp
-Uitzuigapparatuur
-Waterset en verlengslang
-Ambukap
-Zuurstofmasker en verlengslang
-O2 klok en nippel ( 2 stuks)
-Perslucht klok en nippel
-Vacuümaansluiting en vacuümklok
-Y-paal en drukzak
-Stethoscoop
-Thermometer
-Patiëntenbel

+ volledig assortiment medicatie

© 2011 JVB