Ontwennen beademing

Ontwennen beademing COVID pneumonie

Versie 1 | 24 maart 2020

 

>14dgn iMV: ready to wean?

Ondanks af te bouwen beademingsvoorwaarden zal bij >14 dagen invasieve beademing een dermate grote ICU-acquired weakness zijn opgetreden dat een geslaagde SBT en detubatie niet (snel) haalbaar worden geacht. Er wordt dus direct overgegaan tot het plaatsen van een tracheacanule. Zie hiervoor protocol plaatsen tracheacanule. Bij personele problemen KNO-arts inschakelen voor plaatsen tracheacanule op de IC (i.v.m. beperkte capaciteit OK-complex).

 

>72 uur iMV: ready to wean?

Voorwaarden SBT

Klinische inschatting:

 • Adequate hoest
 • Afwezigheid van grote hoeveelheden sputum / lage uitzuigfrequentie

Objectieve metingen

 • Stabiele hemodynamiek
  • HF ≤140/min
  • Systolische bloeddruk 90-160mmHg
  • Geen of lage dosis vasopressie
 • Adequate oxygenatie/longfunctie
  • Saturatie >90% met FiO2 ≤ 0.4 OF PF ratio ≥150mmHg (of <20 indien in kPa)
  • PEEP ≤8 cmH2O
  • Ademfrequentie ≤35/min
  • Vt >5ml/kg
  • RSBI = AF / Vt = <105 teugen/min/l
  • Geen respiratoire acidose
  • Alleen indien meting mogelijk op beademingsapparaat: MIP ≥ 20-25 cmH2O  instructievideo voor bepalen MIP: https://www.youtube.com/watch?v=HnmK0jq8TAo&feature=youtu.be
 • Adequate cognitie
  • Geen sedatie / adequate cognitie bij sedativa

 

Een SBT is mogelijk op 2 manieren:

 1. Los van de beademingsmachine met een kunstneus op de tube of canule
 2. Met CPAP bijvoorbeeld 5-8 cmH2O.

Een SBT duurt tenminste 30 minuten.

Net voor start van de SBT wordt een Astrup afgenomen en aan het einde net voor terugleggen aan de beademing (nooit direct detuberen na SBT).

 

# Definitie van een gefaalde SBT:

Klinische observaties:

 • Agitatie en angst
 • Somnolentie
 • Zweten
 • Cyanose
 • Toename ademarbeid
 • Toename gebruik hulpademhalingsspieren
 • Dyspneu

Objectieve metingen:

 • PaO2 ≤6.7-8 kPa) of saturatie ≤90% bij FiO2 ≥ 50%
 • pH <7.32
 • AF >35/min of toename frequentie ≥50%
 • HF >140/min of toename frequentie ≥20%
 • Systolische bloeddruk ≤90mmHg
 • Cardiale aritmie

 

 

 

**Indien niet succesvolle 1e SBT: 1e lijns diagnostiek

(liefst) direct aansluitend:

 • Pulmonaal
  • Auscultatie: bronchospasme? crepiteren? sputum? hoge longgrenzen/verdenking pleuravocht?
  • X-thorax of echo long; pleuravocht, overvulling/B-lines, atelectase, persisterende infiltratieve afwijkingen?
 • Cardiaal
  • Inventariseren vochtbalan; volumeoverload met of zonder decompensatio cordis
 • Infectieus:
  • Toch nog infectieus/septisch?: koorts? (opnieuw) stijgende (of niet dalende) infectieparameters? nieuwe kweekuitslagen?
  • Focusonderzoek; kweken (bloed/lijnen, sputum, evt wonden/decubitus), op indicatie echo/CT-thorax/abdomen.
 • Psychisch
  • Delier/angst? Verhoogde DOS score? Met name aan denken bij mislukte SBT met goed bloedgas post-SBT, maar staken vanwege dyscomfort, tachypnoe of tachycardie (en hypertensie).
 • Overige
  • Verhoogde abdominale druk als gevolg van obstipatie

 

2e SBT niet geslaagd => contact opnemen met Weanteam voor overleg voor aanvullende diagnostiek

 

Weanteam: Rik Endeman, Karin Bokhoven, Jessica Willems

 

Gebruikte afkortingen:
iMV = invasive mechanical ventilation

ICU-AW = Intensive Care Unit Acquired Weakness

SBT = spontaneous breathing trial

PF ratio = PaO2/FiO2

MMB = medisch microbioloog

AF = ademfrequentie

Vt = teugvolume

DOS = Delirium Observatie Screening