Sedatie

Sedatie bij COVID-19

 

Behandelschema 1

Nieuwe patiënt met ernstige ARDS met verwachting gecontroleerde beademing >24hr

 • Stap 1: Midazolam en sufentanil
 • Stap 2: Clonidine

Om te voorkomen dat patiënten te diep gesedeerd worden:

 • dagelijks wordt om 8 uur de sedatie met midazolam/sufentanil gestopt door de verpleegkundige.
 • Tijdens de visite wordt de patient gescoord, samen met de intensivist.
 • Vervolgens worden sedatiedoelen en pompstanden voor de komende 24 uur afgestemd.

 

Behandelschema 2

Switch naar pressure support beademing

 • Stap 1: Clonidine en remifentanil
 • Stap 2: Propofol

Doelen van de sedatie

 • 1e 24 uur na intubatie (en indicatie voor buikligging en verslapping): RASS -4
 • Pressure support beademing in buikligging: RASS -3
 • Rugligging en streven naar pressure support beademing: RASS -2
 • Zorg voor adequate fixatie volgens protocol Vrijheidsbeperkende Interventies
 • Tijdens het draaien van de patiënt hoeft er niet RASS -5 te zijn. Pas bij persisterende onrust in de nieuwe situatie na draaien eventueel aanpassen sedatie.

Doel van verslapping

 • Asynchronie en dyssynchronie voorkomen
 • Streef naar minimaal 1 twitch bij verslapping

Dosering

Midazolam

 • Losse bolus dosering: 2.5 – 5mg
 • Oplaad van 5 – 10mg voor starten pomp
 • Start dosering pomp: 0.1 mg/kg/hr
 • Doseerrange pomp: 0.05 – 0.2mg/kg/hr
 • Let op: Bij ophogen pomp een bolus geven van 2.5 – 5mg
 • Bij optreden van herstel en beademingsvoorwaarden laten weanen toe: Midazolam staken (niet afbouwen!) en ga over op schema 2 remifentanil/clonidine. Bij persisterende onrust: 2e stap is bijstarten propofol in lage dosering
 • Overweeg bij verdenking op restsedatie het meten midazolam spiegels (met metabolieten) in overleg met de ziekenhuisapotheker

Propofol

 • Maximale dosering 4mg/kg/hr
 • VMO wordt afgekapt op 100kg. Dus bij een patient van 130 kg wordt het rekengewicht voor propofoltoediening 100kg.
 • Iedere 48 hr triglyceriden meten (>5.6 mmol/L staak propofol)
 • Blijf alert op propofol infusie syndroom

Rocuronium

 • Zorg dat RASS minimaal -4 is voor start verslapping
 • Begin met bolus 0.6 mg/kg
 • Zo nodig start continue toediening
  • Normale NF: 0.3 – 0.6 mg/kg/hr
  • Klaring 30 – 50 ml/min: 0.2 – 0.3 mg/kg/hr
  • CVVHD of klaring <30ml/min: maximaal 0.15mg/kg/hr
 • Bij TOF meting: Streef naar minimaal 1 twitch

Sufentanil

 • Bolus bij start pomp: 10 – 15 mcg
 • Start dosering 0.3 mcg/kg/hr
 • Doseerrange: 0.3 – 0.7 mcg/kg/hr

Remifentanil

 • Start dosering 3mcg/kg/hr
 • Doseer range 1 – 12 mcg/kg/hr
 • Vermijd langdurig hoge standen remifentanil
 • Maak onderscheid tussen opiaat naïeve patiënten en patiënten reeds ingesteld op bv. Sufentanil en vraag zo nodig advies aan ziekenhuisapotheker bij conversie

Clonidine

 • Bolus bij start pomp 40 – 75mcg
 • Start dosering 0.4mcg/kg/hr
 • Doseerrange 0.2 – 0.6 mcg/kg/hr