Start orale intake / beoordeling slikken

Start orale intake / beoordeling slikken (na beademing) door verpleegkundige

Toelichting bij schema:

Dit is een aangepaste / vereenvoudigde versie van de watersliktest zoals opgenomen in het KMS.

In het algemeen zijn bij algeheel zwakke conditie en zeker bij kortademigheid, wel slikproblemen te verwachten. Echter, het apart oefenen van de slikfunctie is dan niet heel zinvol, beter is het eerst te richten op algeheel herstel.

In de praktijk blijkt dan vaak dat de slikfunctie verbetert met het verbeteren van de conditie.

We veronderstellen dat deze patiënten ook al een sonde hebben, dus de intake is gewaarborgd.