COVID-19

Algemeen

Intensive Care

Erasmus MC

Disclaimer: de hier genoemde IC protocollen zijn de actuele versies. Deze zijn opgesteld binnen de context van het Erasmus MC.
De vigerende brondocumenten zijn ten allen tijde te vinden op het Kwaliteits Informatie Systeem (KIS) op het Intranet van het Erasmus MC. De Intensive Care Volwassenen spant zich in de inhoud van de protocollen op de website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen. Desondanks kan het Erasmus MC op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Erasmus MC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de Erasmus MC-website.